2024-04-17

Šokių kolektyvas „Jurginas”

Šokių kolektyvas „Jurginas“ dalyvauja valstybinių, kalendorinių švenčių minėjimuose – koncertuose, festivaliuose, konkursuose. Daug koncertuoja išvykose. Šoka tautinius ir šiuolaikinius šokius. Tradiciškai organizuoja šokių festivalį „Mitrulis“.