Organizacinė struktūra

Sedos kultūros centro savininkas yra Mažeikių rajono savivaldybė, klasifikatoriaus kodas 111103928, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Mažeikių rajono savivaldybės taryba.  

Sedos kultūros centrui vadovauja direktorius, priimamas dirbti teisės aktų nustatyta tvarka. Pagal kultūros centro nuostatus direktorius organizuoja kultūros centro darbą ir atsako už jo veiklą. 

Sedos kultūros centre ketverių metų laikotarpiui sudaroma kolegiali patariamojo balso teisę turinti 5 narių taryba, kurią, kultūros centro direktoriaus teikimu, sudaro ir atšaukia Mažeikių rajono savivaldybė. 

Tarybos darbo reglamentą tvirtina kultūros centro direktorius. Į tarybos sudėtį įeina Sedos seniūnė Audronė Dipševičienė, Sedos bendruomenės pirmininkė Vita Domarkienė, Renavo bendruomenės pirmininkė Roma Jablonskienė, Sedos kultūros centro režisierius Gediminas Jokubauskas ir kapelos vadovas Kęstutis Dvaržeckis.