Šokių grupė „ADES”

Šokių grupė „ADES”. Vadovė Raimonda Rubežienė