Darbo užmokestis

MAŽEIKIŲ RAJONO SEDOS KULTŪROS CENTRO VIDUTINIS MĖNESINIS DARBO UŽMOKESTIS

Pareigybės

2017 m.

IV ketv.

Nustatytasis

(paskirtasis)

vidutinis mėnesinis

darbo užmokestis

(Eur.)

2018 m.

I ketv.

Nustatytasis

(paskirtasis)

vidutinis mėnesinis

darbo užmokestis

(Eur.)

2018 m.

II ketv.

Nustatytasis

(paskirtasis)

vidutinis mėnesinis

darbo užmokestis

(Eur.)

2018 m.

III ketv.

Nustatytasis

(paskirtasis)

vidutinis mėnesinis

darbo užmokestis

(Eur.)

Direktorius

888,70

1082,79

1082,79

1082,79

Režisierius

608,13

642,15

642,15

642,15

Meno vadovas

571,21

603,57

603,57

603,57

Kapelos vadovas

285,60

301,79

301,79

301,79

Kultūrinių renginių organizatorius

327,56

345,88

345,88

345,88

Vyr. buhalteris

375,84

390,62

390,62

390,62

Valytoja

380,00

400,00

400,00

400,00

Kultūrinės veiklos vadybininkas

240,12

237,97

237,97

231,00

Kūrikai (2)

977,00

726,35

726,35

726,35

Elektrikas- santechnikas

212,72

220,30

220,30

220,30

Pirties prižiūrėtojas

190,00

206,70

206,70

206,70

Iš viso:

5056,88

4920,15

4920,15

4920,15

Darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartis darbo užmokesčio apskaičiavimas