Darbo užmokestis

MAŽEIKIŲ RAJONO SEDOS KULTŪROS CENTRO VIDUTINIS MĖNESINIS DARBO UŽMOKESTIS

Pareigybės 

2016 m.

IVketv.

Nustatytasis

 (paskirtasis)

vidutinis mėnesinis

darbo užmokestis

(Eur.)

2017m.

I ketv.

Nustatytasis

 (paskirtasis)

vidutinis mėnesinis

darbo užmokestis

(Eur.)

2017 m.

II ketv.

Nustatytasis

(paskirtasis)

vidutinis mėnesinis

darbo užmokestis

(Eur.)

2017 m.

III ketv.

Nustatytasis

(paskirtasis)

vidutinis mėnesinis

darbo užmokestis

(Eur.)

Direktorius

816,50

816,50

816,50

816,50

Režisierius

536,05

536,05

536,05

536,05

Meno vadovas

500,55

500,55

500,55

500,55

Kapelos vadovas

250,28

250,28

250,28

250,28

Kultūrinių renginių organizatorius

291,81

291,81

291,81

291,81

Vyr. buhalteris

267,32

267,32

267,32

267,32

Valytoja

325,00

325,00

325,00

325,00

Kultūrinės veiklos vadybininkas

204,13

204,13

204,13

204,13

Kūrikai (2)

650,00

650,00

650,00

650,00

Elektrikas- santechnikas

162,52

162,52

162,52

162,52

Pirties prižiūrėtojas

162,52

162,52

162,52

162,52

Iš viso:

4273,18

4273,18

4273,18

4273,18

Darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartis darbo užmokesčio apskaičiavimas