Paminėta Gedulo ir Vilties diena

Antrus metus Sedoje Gedulo ir vilties dienos minėjimas įgauna kitokį atspalvį. Pernai Kultūros centre buvo rodomas meninis filmas „Ekskursantė“, šiemet – dokumentinis filmas „Ledo vaikai“, kuris atskleidžia totalitarinių režimų aukų istorijoje rečiau nagrinėjamą temą – tremtinių vaikus, jų identiteto sampratą, kviečia permąstyti šį istorijos puslapį platesniame Europos kontekste. Filmo herojai: lietuvė, kelios moterys latvės ir kazachų tautybės vyriškis, dalijasi savo tėvų prisiminimais apie tuos šiurpius laikus.