2017 metų sausio 13 d. Laisvės gynėjų dienos minėjimas Sedoje

Minėjimas prasidėjo šv. Mišiomis Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje. Parapijos klebonas Modestas Ramanauskas džiaugėsi tikinčiųjų dalyvavimu šią itin svarbią mūsų tautai dieną ir pakvietė melstis bei prašyti Dievo, kad būtume amžinai laisvi. Po sukalbėtos maldos bažnyčios skliautais nuaidėjo „Tautiška giesmė“.Aikštėje prie bažnyčios degė laužas, susirinkusieji vaišinosi karšta arbata. Renginio vedėjas Gediminas Jokubauskas trumpai priminė Sausio 13-osios įvykius. Eiles apie gimtinę ir tėvynę skaitė Vilma Pocevičienė, Audra Sakalauskaitė, Inga Jokubauskaitė, G. Jokubauskas padainavo. Tragiškus sausio įvykius Vilniuje prisiminė juose dalyvavęs Petras Mekšraitis: „Grupelė žmonių sausio 12-ąją išvykome į Vilnių. Tokio vaizdo niekada niekur nebuvau matęs. Staiga išgirdome pranešimą, kad kažkas vyksta prie televizijos bokšto. Susiruošėme ten važiuoti, tačiau niekaip negalėjome užvesti automobilio. Nežinau, gal tai tiesiog likimas.“

 Valerija Kvederaitė LAIKRAŠTIS "BŪDAS ŽEMAIČIŲ"